tirsdag 17. januar 2012

Hvor ville du sendt ettåringen din?Dagens småbarnsavdelinger er svært ulike. I noen går det opp mot 16 barn under tre år, fordelt på fire voksne (hvor kanskje to er førskolelærere), mens andre barnehager kan by på langt bedre forhold. Det skal føles trygt å sende poden til barnehagen, og det er det noen som ønsker å gjøre noe med. Mandag la Øie-utvalget frem sin rapport. Utvalget har sett på revidering av barnehageloven, og foreslår nå å lovfeste tydeligere krav til barnehagens bemanning. Men veien fra forslag til gjennomslag er lang, og det krever massiv støtte fra flere hold. Ikke minst fra foreldrene.

NOU 2012:1 For barnas beste, er sterk lesning for alle som ønsker å styrke barnehagens kvalitet. De over 400 sidene tar selvsagt en stund å pløye gjennom, så et tips kan være å begynne med Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov (s. 382-391). I dette forslaget ligger endringer som kan være av enorm betydning for kvaliteten på barnehagens innhold, dersom det blir vedtatt og implementert som ny barnehagelov.

Utvalget tillegger 33 nye paragrafer i sitt forslag (i alt 59 paragrafer, mot dagens 26). Dette betyr i praksis at barnehagen i fremtiden kan bli en langt mer lovregulert virksomhet. Og det er på områder som over flere tiår er blitt påpekt som viktig for barnas beste, og kvaliteten på det pedagogiske innholdet, hvor det betydelige støtet settes inn. Den paragrafen som vil få størst konsekvenser dersom den settes i verk, er forslagets §32 Barnehagens grunnbemanning. I dens fire første ledd skrives følgende:
 • Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en god pedagogisk virksomhet. 
 • En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. 
 • En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks barn under tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil tolv barn over tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå eller universitetsutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 20 prosent av pedagogene i barnehagen kan ha annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå eller universitetsnivå. 
 • Barne- og ungdomsarbeidere skal utgjøre minst 25 prosent av barnehagens grunnbemanning. 
Tilsvarende føringer i dagens barnehagelov er de to første leddene i § 18 Barnehagens øvrige personale. Dagens lov er langt vagere på å beskrive barnehagens bemanning, enn det som tilfellet er i Øie-utvalgets forslag: 
 • Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. 
 • Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Etter dagens bemanningsnorm er det mulig å ha småbarnsavdelinger med fire voksne og 16 barn. Noe som betyr fire barn under tre år, per voksen. Dersom det nye lovforslaget trer i kraft, vil forskjellen på en småbarnsavdeling være som illustrert på bildet i toppen av artikkelen.

Fremtidens barnehage er avhengig av foreldre og fagpersoner som presser politikerne aktivt til å ta de rette valgene for våre barn. Jeg vil oppfordre alle som er opptatt av barn og barnehage til å bruke sin stemme, enten det er som fagperson, forelder eller generell samfunnsdebattant. Alle landets høgskoler, ulike fagforbund og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) vil samtlige sende høringsutalelser når NOUen blir lagt ut på høring. Som forelder kan du sørge for at samarbeidsutvalget i din barnehage støtter forslaget i sine innspill til FUB. Som fagperson bør du gi innspill til ditt forbund eller din høgskole. Det er ingen selvfølge at det er politisk vilje til å gjennomføre dette forslaget, så hver stemme teller. For barnas beste!

6 kommentarer:

 1. Ja,dette er som fin musikk i mine ører. Vi får håpe dette forslaget går igjennom da!

  SvarSlett
 2. Regner med at barnehagene får tilskudd som dekker pedagogtettheten også. Som daglig leder i en privat barnehage kunne jeg godt tenkt meg denne bemanningsnormen, men... økonomien tillater det ikke.

  SvarSlett
 3. En endring av barnehageloven vil helt klart få økonomiske konsekvenser. Bevilgningene vil måtte økes for å følge opp lovforslaget. Dette blir nok også et sentralt argument, politisk, for eventuelt å gå i mot forslaget. Jeg håper likevel brorparten av høringsinstansene vil gå inn for lovforslaget, og argumentere faglig for hvorfor dette er en viktig inestering.

  SvarSlett
 4. Jeg pleier ikke være pessimist, og skal prøve å la være i denne sammenhengen også, men det er vanskelig...
  Jeg er av den demokratiske typen, men nå synes jeg politikerne (les: Kristin Halvorsen) har dundret fram de siste årene, uten å følge med på hva som blir skrevet om hennes anvarsområde på grasrotplan. Heller ikke på Høgskoleplan, får jeg inntrykk av...
  Ok! Jeg blir selvfølgelig med på "opptoget" under parolen: Kvalitet i barnehagen kommer med gode og nok kvalifisert personale! Heia :)

  SvarSlett
 5. Det hadde jo vært fantatisk om dette gikk gjennom! Fortsatt fire voksne og noe færre barn. Paradis! Tror jeg det går gjennom? Nei. Håper jeg og krysser fingrene for at det går gjennom? JA!

  SvarSlett
 6. Har dette vært oppe til vurdering, og har det blitt tatt en avgjørelse? Jeg ble innmeldt i SU som repr. for personalet, og jeg visste ikke at dette er noe vi burde stemme over. Er det for sent nå?

  SvarSlett