torsdag 2. februar 2012

Oslo vil trylle med TRAS


Oslo Kommune, med byråd for kultur og utdanning Torger Ødegaard i spissen, er etter hvert kjent for å implementere tiltak som er på kant med loven. Nå rasles det på nytt med sablene, fordi barna i Oslo ikke lærer norsk raskt nok. 

Det faktum at det er svært normalt at barn som lærer to språk samtidig utvikler språket noe senere, synes ikke å affektere byråden. Ei heller at det å kunne sitt morsmål godt, er av stor betydning for å kunne lære et nytt språk: – Mange snakker ikke norsk hjemme, og da er det krevende å lære godt norsk. Det er derfor vi har iverksatt prosjekt Oslobarnehagen, sier Ødegaard til Aftenposten. 

Og det er prosjekt Oslobarnehagen som omtales når Aftenposten bruker krigstyper for å formidle at minoritetsspråklige barn trenger språkstøtte i skolen, på tross av at de har gått i barnehage. Dette er tydeligvis ikke effektivt nok, men nå finnes det altså medisin for slikt: Prosjekt Oslobarnehagen, og ikke minst det nye delprosjektet Språkferdigheter, hvis mandat er ute til høring i disse dager. 

Barnehagen må observere systematisk, og i følge mandatet for delprosjektet er TRAS det rette verktøyet for slikt. Vi lar oss ikke forbause av at byråden ønsker mer systematikk og standardisering, men det er likevel påtakelig at Ødegaard nok en gang velger et alternativ som går imot fagpersoners anbefalinger. I rapporten fra utvalget som regjeringen satt ned for å vurdere ulike språkkartleggingsverktøy, kan vi nemlig lese følgende om TRAS: ”Utvalget vurderer at TRAS ikke kan benyttes for å kartlegge norskferdighetene til barn som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk.” 

Satt i system med kvalitetsstandarder, læringsmål for enkeltbarn, systematisk rapportering, og en minstestandard for barns språkferdigheter, vil barnehagehverdagen for byens minoritetsspråklige barn hovedsakelig dreie seg om systematisk språkstimulering i fremtiden. For som byråden påpeker: ”Det er ikke nok å gå i barnehage. Du må lære norsk der også.” Vi synes også det er en god idé at barn lærer norsk i barnehagen, men vi er uenige i at det er et klokt valg å standardisere hvordan språket skal læres, og hva som er minstekravet for norskferdigheter før skolestart. 

Kort oppsummert: byråd Torger Ødegaard ønsker standarder, læringsmål og systematisk kartlegging inn i barnehagene – og dette skal gjelde fra barna er to år. Barnehagene sliter allerede med manglende kompetanse, knapp bemanning, nedskjæringer og vikarstopp. Byrådets prioritering vil selvsagt gå utover barna. Det er verdt å spørre seg om det er fornuftig at barnehagene skal bruke sine skarve tilmålte midler på mer byråkrati og rapportering. 

Vårt råd og ønske til fagpersoner og foreldre er: Vær kritiske til prosjekt Oslobarnehagen og bruk deres stemme. Gjerne på trykk i byens aviser.

2 kommentarer:

  1. Dette viser jo dessverre hvor galt vi er på vei i Oslo. Ikke bare i barnehagen men også i skolen kommer det stadig nye pålegg fra Byrådet om tester og planer som fullstendig mangler substans og perspektiv.

    Vi ser jo alle at man i dag ønsker, gjennom TRAS og annet, å ta bort mangfoldet i barnehager og skoler og dermed også mangfoldet blant ungene selv.

    Det er direkte trist å se at man ønsker å skape et utdanningssystem som på ingen måter ønsker å legge til rette for egenarten og selvstendigheten hos ungene, men at man derimot ønsker å skape et system hvor alle skal bli så like som mulig.

    SvarSlett
  2. Bra innlegg, nyansert nok og god srgumentasjon!

    SvarSlett