mandag 19. mars 2012

Lønn som fortjent?Førskolelærere er den yrkesgruppen som tjener minst, sett i forhold til utdanningens lengde. Samtidig er de også den gruppen som de siste årene har hatt høyest lønnsvekst. Vi skal på en side kreve mer, og på en annen side slutte å sutre. 

Det mangler akkurat nå 6.000 førskolelærere rundt om i landets barnehager. Samtidig finnes det cirka 10.000 av oss som ikke er i yrket lenger. Undertegnede er en av dem. Jeg tok en master og forsvant inn i akademia. Tjener jeg bedre? Nei. Jeg kjenner flere førskolelærere som tjener det samme eller bedre enn meg. Så betyr det at lønna ikke er av betydning? Både ja og nei. La meg gjøre en slepphendt analyse i det følgende. 

For det første, det har selvsagt ikke bare med lønn å gjøre. Selv valgte jeg to års ekstra utdanning for å få andre arbeidsoppgaver. Og frihet. Masse frihet. Som høgskolelektor finnes det mange intense perioder, det skal jeg ikke forsøke å dekke til. Men det er ikke intenst hele tiden, og de periodene hvor det er litt rolig har man en frihet førskolelærere aldri vil få. For eksempel kan jeg rope høyt om kommunens siste idiotiske påfunn, uten å bli gitt munnkurv. Jeg kan drikke kaffe på kontoret og ha det helt stille rundt meg. Jeg kan også til en viss grad regulere min egen arbeidstid. En førskolelærer er derimot bundet i en nærmest statisk turnus. Innenfor den lite fleksible arbeidstiden er man aktiv leder fra man kommer til man går, både for barn og voksne. Er man heldig har man ubunden tid (to timer i uka) som kan brukes utenfor arbeidsstedet. Altså har det ikke bare med lønn å gjøre, men også å gjøre med en lang rekke andre arbeidsforhold. 

For det andre har det selvsagt med lønn og gjøre. Hvilke andre lederstillinger med påkrevd bachelorgrad har en begynnerlønn på 328.000 med trange rom for lønnsøkning etter ansiennitet? Ja, mine førskolelærervenner som tjener bedre enn meg, har en langt høyere lønn enn dette. Men det er grunnet lokale lønnsforhandlinger snarere enn tariff. Det handler om tilbud og etterspørsel i Oslos omkringliggende kommuner. I et yrke som krever hundre prosent tilstedeværelse; i et yrke som opplever å stadig få nye lokale føringer og arbeidsoppgaver tredd over hodet; i et yrke hvor små menneskers liv og fremtid er prisgitt ens omsorg og kunnskap; i et yrke som krever profesjonelt skjønn, dømmekraft og handlekraft: I et slikt yrke er ikke dagens begynnerlønn lønn som fortjent. 

For det tredje, så dukker spørsmålet opp igjen: Får vi likevel lønn som fortjent? Førskolelærerne bygger på en filantropisk tradisjon. Våre foregangskvinner betalte av egen lomme for å jobbe og utdanne seg. Fordi de brydde seg om små barns oppvekst. Bærer vi med oss spor fra denne tradisjonen videre? Godtar vi for mye når slagene står? Jeg tror kanskje det i noen sammenhenger, men ikke i alle. Det jeg vet, er at det er en kunnskapsbasert kunst å sette tydelig ord på sine arbeidsoppgaver og sin kunnskap samtidig som en fremmer krav. Å stille krav for seg selv, samtidig som en skal stille krav på vegne av barna, er også en spissrotgang. Filantropien er et luskende spøkelse i profesjonen vår: Can’t live with it, can’t live without it.

Jeg skulle gjerne hatt mer lønn for mine to års ekstra utdanning, men jeg er glad for min frihet og velger å ikke gå tilbake i barnehage (selv om jeg savner yrket i blant). Jeg vet hvor intenst det er å være pedagogisk leder og jeg tar ærbødigst av meg hatten for alle dere som velger å stå i yrket. Vær stolte!

Så hvordan får vi førskolelærerne tilbake i barnehagen? Jeg har tre åpenbare forslag: Høyere lønn, mindre barnegrupper og høyere pedagogtetthet. Og sannelig tror jeg at jeg har to forslag til: Bedre arbeidstidsbestemmelser og tydeligere uttalt tillit fra lokalt og sentralt politisk hold. Førskolelærere har ikke verdens fineste stilling. Stillingen er derimot viktig, krevende og nødvendig. Om jeg selv blir far en dag, ønsker jeg å levere barnet mitt til en førskolelærer med ordnete og rettferdige arbeidsforhold. Derfor, helt til slutt, vil jeg si i klare ordelag noe jeg lenge har vegret meg for å si, i fare for å virke jamrete: Gi førskolelærerne lønn som fortjent, for pokker!

5 kommentarer:

 1. Som om jeg skulle sagt det selv.

  SvarSlett
 2. Og jeg blir så glad når jeg ser hva du skriver. Jeg ønsker også å få hevet førskolelærernes status til der de hører hjemme. Pedagogene i dag skal ikke bare kose seg med ungene, faktisk er det mindre tid til det. Pedagogen jobber også med foreldresamarbeid. Veiledning av personalet og foreldre. Dagens foreldre krever mye mer fra pedagogene og vil ha mye mer oppmerksomhet og hjelp. Det er mange barn med spesielle behov som pedagogen skal i tillegg ta seg av i form av møter med ulike instanser samt lage spesielle tilrettelegning og utvidet samarbeid med foreldre. Pedagogene skal også ha studenter og det arbeidet som følger med det er ikke lite. Dagens barnehager blir større og større så det kreves mer administrasjons tid for å få hverdagen til å fungere. Det går mye tid til møter for å jobbe med logistikken. Dessverre i dag så er pedagogen mye borte fra avdelingen/basen i møter og dermed sitter det ofte ufaglærte assistenter igjen som må slite med hele barnegruppen alene. Dagens pedagoger jobber ofte utenfor sitt opprinnelige yrke noe som jeg selv også har valgt. I dag jobber jeg som Miljøterapeut i bolig med psykisk utviklingshemmede. En spennende jobb der jeg i tillegg får jobbe med ulike fagpersoner. Da jeg valgte å søke andre jobber oppdaget jeg att vi pedagogene kommer langt nede på stigen av å få andre typer jobber en barnehage. Jeg var på intervju der leder forteller at hun aldri har hatt en førskolepedagog til intervju i bolig med barn men de hadde ansatt barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, vernepleier og faktisk andre yrker fra universitetet. Dette sjokker meg. Jeg forstår at vernepleierne og sykepleierne kommer litt bedre ut en pedagogene i noen av disse omsorgsyrkene da de har utvidet medisin kunnskaper. Men ikke fortell meg at det ikke er bruk for oss pedagoger utenfor barnehagen og skolen. Fortsatt har vi alle 3 årig høyskoleutdannelse. Jeg forstår godt at flere og flere pedagoger ønsker seg bort fra den urimelige arbeids mengde som i dag er pålagt pedagogene. Jeg har langt bedre lønn og jeg har langt mindre arbeids mengde. Takk og lov!! Hilsen Liv.

  SvarSlett
 3. Dermed basta. Kunne ikke sakt det bedre selv :) Ja jeg har valgt yrket, men jeg har ikke valgt å ikke få bruke min fagkompetanse til danne rammene. Men de må vel forske i 10 år, de som tror de vet best, så finner de vel ut at mindre barnegrupper er bra for utviklingen. Tror jeg med mine 7 år i yrke(kort tid ja)kan stadfeste det nå. Full barnehagedekkning er viktigere enn yrkets profesjon og barnas ve og vel. Det er ikke bra når en er så ferdig når en går fra jobb, og en vet hva en må gjøre når roen har senket seg i privaten, og som må være ferdig til dagen etter. Så var det alt en kunne tenke seg å gjøre.... skrive innlegg om yrket, pedagogikk, utvikle bedre systemer, være aktiv i fagorganisasjon, fordype seg i god faglitteratur og div. Får håpe at dagens fokus kan endre førskolelærernes status. Og med meg håper jeg alle kan gjøre noe med det selv,vær stolte, si i fra når samfunnet kaller deg "tante" og "dere passer jo bare barn". Stå opp og hev deg over alle ingenører med begynnerlønn på alt for masse. De små håpefulle er viktigst av alt!!!! Faktisk!!

  SvarSlett
 4. dåkker veit jo ke lønn dæ e, så koffør vælg dein jobben da?!!! vest lønn e så vikkti før folk, så ta utdanels dein vein pæng e. dæ e litt feil å søk på jobba som dåkker kaila dåli betalt før så å klag ættepå når dåkker veit lønna. 328tusn i BYNNERLØNN e bra. beklager at e kjæm så hart ut, mæn bi litt frustrert at at folk ska klag på tung dæm vælga sjøl

  SvarSlett
 5. dåkker veit jo ke lønn dæ e, så koffør vælg dein jobben da?!!! vest lønn e så vikkti før folk, så ta utdanels dein vein pæng e. dæ e litt feil å søk på jobba som dåkker kaila dåli betalt før så å klag ættepå når dåkker veit lønna. 328tusn i BYNNERLØNN e bra. beklager at e kjæm så hart ut, mæn bi litt frustrert at at folk ska klag på tung dæm vælga sjøl

  SvarSlett