onsdag 10. oktober 2012

Forstår du ikke alvoret, Halvorsen?

Av Morten Solheim


Barneombud Anne Lindboe går i kveld (09.10.12) ut på NRK Dagsrevyen og melder sin bekymring for det barnehagetilbudet som gis de yngste. Hun peker på at barnehageutbyggingen har gått på bekostning av kvaliteten i barnehagene. Av kvalitetskriterier peker hun blant annet på viktigheten av førskolelærerens pedagogiske kompetanse. Lindboes utspill er viktig, og sender et tydelig signal til den politiske ledelsen og kunnskapsministeren. Det paradoksale er at kunnskapsministeren i forbindelse med ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning gikk inn for et vedtak som bidrar til å svekke pedagogikkens posisjon i utdanningen kraftig.

La oss ta et kort tilbakeblikk. I juni 2012 ble pedagogikk fjernet som enkeltstående fag i den nye barnehagelærerutdanningen. De 45 studiepoengene som hadde gjort faget til et bærende profesjonsfag gjennom flere tiår ble dermed historie. Tilbake stod et ribbet pedagogikkfag som ”et sentralt og sammenbindende fag” gjennom hele utdanningen, uten et gitt antall studiepoeng. Hvor omfattende faget blir i den nye utdanningen, som trer i kraft i august 2013, er dermed opp til det enkelte studiested å avgjøre. Eksamen i pedagogikk er også historie med innføringen av den nye organiseringsmodellen. Nå skal det eksamineres i kunnskapsområder i stedet. 

På tross av at en rekke utdanninger gjennom høringsrunden uttalte seg svært kritisk til disse endringene, gikk forslaget gjennom. Et sentralt problem ved endringene er at de vil gi svært forskjellige utdanningsløp for de som skal utdanne seg til fremtidens barnehagelærere. Dette er stikk i strid med NOKUTs* anbefalinger i etterkant av deres evaluering av førskolelærerstudiet i 2010. De pekte spesielt på at det allerede var for mange ulike utdanningsløp for en og samme profesjon. 

Barnehagepedagogikken er tuftet på kunnskap om lek og relasjoner. Små barn erfarer verden gjennom leken og i samhandling med voksne og andre barn. Likevel var hovedfokuset i Stortingsmelding 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen å styrke barnehagen som læringsarena. Det var i denne meldingen ingen tiltak som omhandlet de yngste barna i barnehagen. Lindboes kritikk kommer som en konsekvens av den barnehagepolitikken som er ført de siste årene. Det er derfor mildt sagt ignorant av Halvorsen å avfeie denne kritikken med frasen ”Norges barnehager er verdens beste”. Hun kan si det så mye hun vil, men det blir ikke sannere av den grunn. Norges barnehager er ikke verdens beste, fordi vi ikke har satset tilstrekkelig på den viktigste kvalitetsfaktoren: Menneskene som jobber der.

Kunnskapsministeren skal ha honnør for sin innsats for at alle barn skal få en barnehageplass. Nettopp på grunn av denne innsatsen, må vi kunne forvente at hun tar kritikk på alvor. Vi er nå i en situasjon hvor behovet for flere voksne som har mye kunnskap om de yngste barna i barnehagen, er prekær. Det er derfor nødvendig med en langt større satsing på kvaliteten i det tilbudet som gis, enn det vi har sett til nå. Dette behovet må gjenspeiles i tydelige politiske tiltak og statlige overføringer. ”Vi skal tenke stort om de små”, åpner ofte Halvorsen med når hun holder taler til barnehagefolk. Det er vel og bra, men dessverre er det ikke tanken som teller. 

*Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (2010).

12 kommentarer:

 1. De små får det ikkegodt nok om tankene våre blir så store at de blir ulne! Dette er håpløst! :'(

  SvarSlett
 2. Bra blogg, Morten!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [æ] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  SvarSlett
 3. Hei,
  Jeg er fullstendig uening med deg. Jeg gikk selv i en barnehage hvor det var grupper med 20 4-5 åringer og 2 tanter pr gruppe. De lot oss leke fritt uten å leke med oss slik at vi utviklet vår egen kreativitet og sosial inteligens. Deres jobb var å holde oppsyn og sørge for at det var orden og trygghet.
  Det er en slik barnehage jeg vil sende mine barn til, ikke til dagens "pedagurker" - pedagog med agurkegenskaper - mye vann, lite innhold som er til nytte!

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er jo ikke alle barn som er 4-5 år gamle da. Det er mange 1 åringer i barnehager og de trenger mer oppfølging enn det du nevner.

   Slett
 4. hovedproblemet er at det er for få ansatte pr avdeling. Noe som sliter på personalet og derfor blir folk sjukmldt og borte lenge. Kommunen gidder ikke å fast ansette folk noe som gjør bhg ansatte frustrerte.
  Det skjer for mye i barnehagene. Man skal lage varm mat til ungan 1 gang i uka, gå på tur, gjøre aktiviteter sammen med de hver dag. Men det som irriterer meg mest som bhg ansatt er å bryte opp barns lek. Dette er tull, selvom barn ikke er bra til å leke med hverandre til å begynne med, dette er noe de blir bedre på. man kan godt væra med de, men enkelte ting må barna finne ut av sjøl.

  SvarSlett
  Svar
  1. Enig! Jobber selv i barnehage, og skulle ønske disse forståsegpåer`ne kunne vært i en barnehage noen uker og sett hva det faktisk handler om. Mye som ser fint ut på papiret. Men virkeligheten er en helt annen!! Kjenner meg igjen i alt du skriver!

   Slett
 5. Godt innlegg! Barn trenger veiledning i lek og samspill med andre. De trenger omsorg og trygghet som voksne skal gi dem. I tillegg må de øve på å bli mest mulig selvstendige før de begynner på skolen. For å få til dette må det være god voksentetthet. De tidlige årene er kanskje de aller viktigste og allikevel settes det ikke inn nok ressurser. Politikere bør ha minst en uke prakis i både barnehage og skole for å se hvilke utfordringer som finnes. Det hjelper lite å snakke om at vi må ha mer kompetente lærere og pedagoger. Politikere: Kom dere ut å kjenn på kroppen hvordan det står til ute i virkligheten!

  lærer i 1. klasse

  SvarSlett
 6. Her er det i minne øyne mye rart...
  Fra 1 til 3 år bør det være flere "tanter/onkler" pr barn en for 4 til 6 år...
  Om de er pedagogisk utlærte eller ikke har minne unger ikke lagt merke til...
  På barnehagen til minne unger var det ei "tante" som ikke hadde utanning av noen slag som alle ungenne elsket...
  På foreldresamtalen komenterte jeg det og da sa hun pedagoriske riktige utdannende at det gjore de annsatte også pga henne som natur og ikke henne som faglært.....
  Hva er viktigst for ungenne????
  Som foreldre så DRITER jeg i dems utdannelse så lenge barna trives.
  Men denne barnehagen er en brakke barnehage, det synes jeg er mere beklagelig enn utdannelsen til et dyktig team av "tanter/onkler" som gir minne en flott opplevelse i barnehagen med ett snev av oppdragelse..
  Og hvorfor trenger de høyskole for å ta vare på barn når vi som foreldre kan være alt i fra stasledere(se hva som har skjedd med Stoltenberg familien, En som leder og ei som har vært i grusen..) eller en familie full av alkohol/narkotika der foreldrenne desverre ikke larer å ta vare på sinne barn....
  Men de som tar vare på våre barn MÅ jo være utdannet...
  Samma faen om de har ungetekket eller ikke bare de er utdannet....For en VITS

  SvarSlett
 7. Flott innlegg! Dette er viktig stoff, både for oss som jobber i barnehage- og de som har barn i barnehagen. Barn fortjener trygghet, voksne som er tilstede, voksne som ser dem, voksne med kunnskap om leik og barndom og som har tid og ikke minst ønske om å være der for hver enkelt. Og for at dette skal kunne skje _må_ vi ha tilstrekkelig med voksne i forhold til antall barn. Det er viktig for barnehagen med pedagogisk utdannede ansatte- det er vi som har kunnskapen om barns utvikling, tilrettelegging, oppfølging og planlegging/evaluering. Assistenter og Barne-og ungdomsarbeidere er også viktige- men førskolelæreren sitter inne med den teoretiske kompetansen innenfor 1-6 år. Ser man bort ifra spm im utdannelse eller ikke er det desidert viktigste at man har et brennende ønske om å jobbe med barn. Dersom man skal jobbe i barnehage må man ha gløden, ønsket om å gjøre et barns hverdag god, spennende og god. Man må ha ønske om å legge til rette for opplevelser, glede, å bli sett og akseptert for akkurat den man er! Og for at vi voksne som jobber i barnehagen skal få mulighet til dette MÅ vi være nok folk på jobb- så vi slipper å gå hjem med dårlig samvittighet for alt man ikke fikk gjort- selv om man ønsket! Og helt til slutt... Barnehagetanter og barnehageonkler finnes ikke lengre de, de har fått egne navn som feks. Kari og Ola. Noen av de har sikkert tante/onkelbarn i sin barnehage- men de fleste av oss er bare så heldige å få være sammen med andres barn- uten at vi blir tanter og onkler av den grunn!

  SvarSlett
  Svar
  1. Uten assistentene hadde dessverre veldig mange av barnehagene i Norge i dag vært bare noe pent på papiret. Selve nerven i barnehagen, omsorgen og den sunne fornuften står vi assistentene for. Å arbeide i barnehage handler om idealisme, relasjoner og sosial kompetanse/antenner. Jeg slutter aldri å la meg skuffe over udugelige pedledere, som ja - kan det som står i bøkene, men som ikke har et fnugg av inspirasjon å gi videre til sine assistenter - eller som bruker mer tid på møter og planlegging enn å se barna! ALDRI undervurder en assistent sin rolle i barnehagene. Uten assistentene ville barnehagene gått under! LA BARN VÆRE BARN - I TRYGGE HENDER!

   Slett
  2. Nå var ikke hensikten min å undervurdere assistentens rolle- beklager om du oppfattet det slik. Min hensikt var å få frem at det er viktig med pedagoger i en barnehage- noe jeg virkelig mener. Assistenter er like viktige- det som skiller dem er rollene de har. En ped.leder er ansvarlig for planlegging og å gå på møter- noen må gjøre dette for at barnehagen skal fungere og dette tilfaller pedagogisk leder. Dermed vil assistenten tilbringe mer tid sammen med barna- og ære være den jobben assistentene gjør! Og jeg synes påstanden om at det er assistentene som står for omsorgen og den sunne fornuften er litt drøy. Min mening er at dette er personavhengig- ikke rolleavhenig. Og når sant skal sies så synes jeg kanskje det er du som undergraver den "udugelie pedlederen" sin rolle...

   Slett
 8. Veldig viktig innlegg! Tusen takk. Vi er mange som kjemper om det samme som deg. Jeg er for øvrig enig med noen over her om at personlighet er vesentlig, men da helst i kombinasjon med den faglige kompetansen.

  SIKKERHET er også et svært viktig stikkord i denne debatten. Flere hender betyr også flere øyne som ser, og bedre kapasitet til å forebygge ulykker. De siste årene har det vært flere dødsulykker og ulykker hvor barn har blitt 100 % invalide, men ingen ser ut til å bry seg med dette... Barnehageloven stiller INGEN KRAV om sikkerhet og tilsyn med barn i barnehagen, og det er ikke nedfelt hvem som har ansvaret dersom noe går galt. I siste instans er det foreldrene selv som må bære byrden for at deres barn har forulykket. I tillegg til det faktiske tapet.
  Sånn kan vi ikke ha det!

  SvarSlett