torsdag 25. oktober 2012

Viktig melding til barnehageforeldre i Oslo

Av Lene Chatrin HansenI 2007, under overskriften «Barnehagens sørgelige sorti», beskyldte jeg byråd Torger Ødegaard for å svinge språkpisken over hovedstadens barn og barnehageansatte. Den gang gjaldt det kartleggingskravene i «Veilederen ABC og 1, 2, 3». Datatilsynet gav ham da korreks på noen av kartleggingsredskapene i heftet, men det hindret ham ikke i å prøve seg med et nytt og liknende prosjekt i 2009. «Her kommer jeg», het det – og det ble faktisk stoppet av Datatilsynet. Ødegaard gir seg ikke, og i 2010 klarte han å klore seg fast med «Prosjekt Oslobarnehagen». Det aller siste tilskuddet i den forbindelse er bystyremeldingen «Oslobarnehagen: Økt kvalitet og styrket læringsarena». Her viser det seg at den iherdige byråden på nytt svinger språkpisken over byen. At Aften (24.10.12) i «Byrådets karakterbok» hevder at byråden lett kan oppfattes som både arrogant og med manglende lytteevne, er ingen trøst. Og når vi i samme artikkel kan lese at mange i Høyre ser «Ødegaard som het kandidat til kunnskapsminister i en eventuell ny regjering», da må jeg ta til motmæle.
 
Aller først. Som både forelder og pedagog er det lett for meg å svare på følgende spørsmål: Hva vil du velge for dine barn? Jeg vil velge meg en god barnehage. Jeg vil at barna skal ha trygghet, voksne med omsorgsevne, nok pedagoger, at barna skal få tid til å leke, utvikle seg, skaffe seg venner, og jeg ønsker at barnehagen i størst mulig grad skal få være et byråkratisk fristed. Et godt språkmiljø er viktig, det er ingen tvil om det. Og vi jobber med saken. Men, dessverre legger Ødegaards trange budsjett og snevre læringsfokus helt feil premisser til grunn for arbeidet som må gjøres.
 
Barnehagen skal og må være et inkluderende sted, med rom for forskjellighet. Og for flerspråklighet, i vid forstand. Som førskolelærer vil jeg ikke finne meg i å bli redusert til en «normalitetens dommer», via byråkratiske krav og kartlegginger av barna. Vi skal ikke bare snakke om at vi ønsker oss et mangfold, men vi skal også vise det, i praksis. I budsjettforslaget ligger nå språksatsningsmillioner ved siden av ønsket om å fjerne bemanningsnormen. I tillegg kan bydeler og barnehager forvente seg et realt budsjettkutt. Vi er mange som vil takke for at vi siden 2007 har fått rett til barnehageplass, og det store kvantitetsløftet, barnehageutbyggingen, har sørget for tilnærmet full dekning. Nå er tiden inne for å diskutere kvalitetsbegrepet, uten at byråden kommer løpende med kunnskapsløshet og budsjettkniv for å sette premissene for diskusjonen.
 
For å nevne noen kvalitetskriterier som bør diskuteres: I NOU: 2012: 1, «Til barnas beste», kan vi lese at barna, foreldrene og personalet er barnehagens viktigste ressurser. Personalets kompetanse har lenge blitt fremhevet som særlig viktig for å sikre tilstrekkelig kvalitet, dette gjelder både i barnehage og skole. Kvaliteten i barnehagen er altså avhengig av et kompetent personale. Voksentetthet er et annet viktig moment for å sikre kvaliteten. Evnen til å etablere relasjoner preget av nærhet, omsorg og tilknytning en viktig forutsetning for å kunne gjøre en god jobb, og for de aller yngste er de voksnes omsorgsevne særlig viktig. Det hjelper dessverre ikke med evner dersom det ikke fins tid til å forvalte alle ressursene. Det er altså intet mindre enn innlysende at uten rom for tilstrekkelig tid og oppmerksomhet, vil det være vanskelig for barnehagens ansatte å kunne bistå barna på best mulig måte. Vi trenger voksenressurser, pedagogtetthet, begrensninger på barnegruppens størrelse, og nok tid til å bruke ressursene på en måte som gagner hele barnets utvikling.
 
Dersom du som leser ønsker å bidra til en bedre barnehage, og også ønsker å ta til motmæle mot noen av forslagene fra byrådet og bystyremeldingen, så kan du begynne med følgende: På facebook finner du nå minst to grupper som er verdt å følge: Barnehagske betraktninger (eller på twitter som @barnehagske) og Foreldregruppa for Oslobarnehagene. Du bør også signere her: barnehageoppropet.no og her: Foreldregruppas opprop.
 
Dersom barna våre skal få det best mulige barnehagetilbudet så må både barnehagepersonale og foreldre bruke de ressursene de besitter. Nå. Neste høst kan det være for sent. Dere må være premissleverandører, sammen med barna. Dere er den gruppen som besitter den viktigste kunnskapen om barns utvikling, og om hva de trenger og ønsker seg – det er dere som kjenner dem aller best. Bruk det!

Relaterte artikler: En skikkelig NORSK barnehagemelding
 

2 kommentarer:

  1. Veldig flott innlegg, og godt skrevet. Jeg deler og videresender og undertegner.

    SvarSlett