torsdag 6. desember 2012

Privatisering gir ikke økt mangfold

Av Halvor Kolsrud, SV-medlem og masterstudent i barnehagepedagogikk.I Oslo Kommune, som så mange andre steder, står man ovenfor et eventuelt salg av de kommunale barnehagene. Dette vil ikke nødvendigvis øke mangfoldet i barnehagesektoren, hevder vår gjesteblogger Halvor Kolsrud.

I Aftenposten 25. november uttalte Øystein Sundelin (H) seg om en rapport om privatisering av Oslos barnehager. Rapporten tok til orde for å spare penger på denne måten, noe som ville bety store kutt i overføringene til private barnehager. Sundelins begrunner med at "Av og til skal vi gjøre vedtak fordi det er økonomisk fornuftig, og av og til fordi det er ideologisk riktig. Jeg tror ikke nødvendigvis man bør gjøre dette utelukkende for å spare penger, men også for å skape et bredt og mangfoldig tilbud."

Jeg har hatt gleden av å se ganske mange barnehager i Oslo, både private og kommunale, og er ikke i tvil om at det allerede er stor grad av mangfold blant disse. Hvordan barnehagen er eid har ingenting med mangfold i sektoren å gjøre. Samtidig er jo målet om enda mer mangfold ikke det verste man kan ha, men jeg tviler sterkt på at å kutte i sektoren bidrar til dette. I stedet finnes det minst tre andre ting byrådet kan gjøre.

1. Det kanskje enkleste tiltaket er å slutte å detaljstyre barnehagene. Gjennom Prosjekt Oslobarnehagen innføres en rekke felles krav til hva barnehagene skal gjøre, blant annet om hvordan årsplanene skal skrives eller barn kartlegges. Det er fullt mulig å forsvare deler av denne detaljstyringen, for eksempel syns jeg det virker fornuftig med felles normer for oppfølgingen i overgang mellom barnehage og skole. Men mer mangfold gir det ikke.

2. Større frie økonomiske rammer til barnehagene er kanskje det viktigste byrådet kan gjøre. Også om man ønsker mer mangfold. Med større økonomisk handlingsrom kan barnehagene gjøre selvstendige investeringer som kan styrke deres særpreg. Jeg har stor tro på å benytte seg av personalets kompetanse og interesser, og å legge til rette for det. Driver noen med klatring kan man bygge klatrevegg, spiller folk i band kan man kjøpe instrumenter osv. Det gir både større tilbud til barna og mer engasjerte voksne. Dette trenger ikke være spesielt dyrt, men etter byrådets mange kutt er det likevel umulig for mange barnehager.

3. Større styrte økonomiske rammer kan paradoksalt nok også gi større mangfold. For eksempel er det i dag mange barnehager som ikke får tilstrekkelig med midler til personalmøter og kurs. Hvis barnehagene skal dyrke sin kompetanse ytterligere er de nødt til å få tid til å gjøre nettopp det. Å skape helhetlige og selvstendige barnehager krever planlegging i fellesskap og faglig kompetanse.

Dette er tre tiltak som vil gjøre en positiv forskjell, i motsetning til kutt og privatisering. Hvis Høyres ideologi virkelig handler om å skape mer mangfold og ikke bare å bygge ned offentlig sektor, har de mye å bevise.

En forkortet utgave av innlegget stod på trykk i Aftenposten Aften 5. desember.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar