fredag 8. februar 2013

Høyre vil ikke lovfeste bemanningsnormen

Av Morten SolheimUtdanningsforbundet har vært flittige når det gjelder å pushe Høyre på ett spørsmål: ”Vil dere lovfeste minimumsbemanning i barnehagen?” Allerede i 20. desember gikk leder Ragnhild Lied ut med spørsmålet i VG desember. Det er på grensen til trist at når lederen for landets nest største fagforening henvender seg til lederen for landets nest største parti – i landets nest største avis – så uteblir likevel svaret. Etter dette har nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal fortsatt å presse Høyreleder Erna Solberg til å gi et svar på spørsmålet. Denne gangen på minibloggen twitter, et medium hvor det maks kan skrives 140 tegn per melding. 

På direkte spørsmål fra Handal om hvorvidt Solberg er blitt for populær til å svare, responderer Solberg i en twittermelding: ”Sorry har ikke sett denne. ikke behandlet Øie utv, har satset på andre kvalitetstiltak i bhg.” At Høyre ikke har behandlet Øie-utvalgets innstilling er for så vidt helt naturlig. Det er regjeringen som har nedsatt utvalget og bestilt rapporten. Dertil er det også regjeringen som behandler den, og eventuelt tar med anbefalingene i den kommende stortingsmeldingen. Imidlertid bør vi kunne forvente at Høyre i det minste hadde fått med seg hovedlinjene i rapporten, og tatt stilling til om de vil bidra til å styrke bemanningen i barnehagen. 

I dag fortsatte Handal med sitt spørsmål til Solberg, all den tid hun ikke svarte med klar tale om hvorvidt Høyre vil lovfeste bemanningsnormen. Svaret kom kjapt: ”Det har vi så langt ikke sa ja til”. 

Med oppsagte avtaler om bemanningsnorm i flere av landets Høyrekommuner, deriblant Oslo, ser det ut til at Høyres kurs er stabil. Dette til tross for at Venstre og Krf har gitt signal om at de går inn for en lovfesting. Så er det vel også slik at storebror bestemmer på blå, så vel som på rød side. 

Det hele kulminerer i at det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. De kan gå inn for et lovforslag før valget og dermed sikre den bemanningen barnehagen trenger. SV er med og da betyr vel strengt tatt Senterpartiets stemme lite, dersom storebror er villig. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar