fredag 22. mars 2013

Men så sa det bare futt...

Av Lene Chatrin Hansen og Morten Solheim


Vi hadde forventet at regjeringen hadde bydd på litt mere krutt i den nye stortingsmeldingen om framtidens barnehage. Men tiltakene i meldingen er dessverre både dvaske og skuffende.

Det går for så vidt i riktig retning, men meldingen ligner mer på Arbeiderpartiets partiprogram enn på ambisjonsnivået Kunnskapsministerens parti har lagt seg på. Dette kan med andre ord se ut som et utfall av den klassiske kampen mellom David og Goliat.

Resultatet er som følger: De klassiske strekpunktene som etterfølger «regjeringen vil» på slutten av hvert avsnitt, inneholder for det meste lovnader om vurderinger, ikke konkrete tiltak som skal settes ut i handling. Det er i grunn ikke så interessant å lese hva regjeringen vil vurdere. Vi skulle ønske at de hadde vurdert en del av punktene på forhånd, slik at de heller kunne bruke meldingen på å si hva som skal gjøres.

Halvorsen sier at regjeringen nå har lagt frem en forskningstung melding. Og her begynner det å skurre: Den tungtveiende forskningen gir nemlig tydelige svar på hva som må til for å gjøre framtidens barnehage bedre. Regjeringen sitter på kunnskap, forskning, vurderinger og utredninger som gir bøttevis av argumenter for å iverksette helt konkrete tiltak. Men det kan se ut til at de rødgrønne preges av iverksettingsvegring.

Spørsmålet er om regjeringen med denne meldingen undervurderer den politiske kraften som ligger i stemmene til 600.000 småbarnsforeldre. Selv om alternativet i de blå partiene synes langt dårligere, skaper mangelen på handling lite tiltro.

Det er imidlertid viktig å understreke at regjeringen nå ser ut til å være på gli, selv om de for øyeblikket har fått is i rubben under påskeskia. I motsetning til de borgerlige partiene har de i det minste understreket at lovfesting av bemanningsnormen er et sentralt kvalitetskriterium. Det er også verdt å merke seg at de som over tid har kjempet mot et altomgripende kartleggingsregime, kan se ut til å ha fått gehør. Stortingsmeldingen åpner for at kartlegging av barn er et behov som skal vurderes i det enkelte tilfellet. Det blir altså ikke et nasjonalt kartleggingsverktøy som skal gjelde alle barn.

Vi ønsker regjeringen lykke til med alle vurderingsmøtene sine, men minner om at de har ingen tid å miste. Det har heller ikke barna. 

1 kommentar:

  1. Ja skrive meldinger kan dem,tenke gode tanker kan dem ,ville noe og ha ambisjoner har dem,men gjøre noe nei det skorter det på.Fra ord til handling er veien lang :7 år skal det ta for å sette disse ideene uti livet,....HVORFOR ???? Kan noen i regjeringen svare meg på det?

    SvarSlett