fredag 12. april 2013

- Du er et rasshøl, KS!

Av Ann Mari Milo Lorentzen og Morten Solheim, barnehagelærere
I skolegården står BS i forsvarsposisjon. Det er friminutt og KS har fått med seg noen av BS’ beste venner og stilt seg opp i en ring rundt han. KS er sterkere enn BS, han har flere venner og han er stor og røff i kantene. Han gir BS en på tygga mens de andre rundt ham ler. Deretter setter han seg på BS og sørger for at han må spise gress. BS får akkurat gispet etter nok luft og roper så høyt han kan: - Du er et rasshøl, KS!

Vi vet selvsagt at det er drøyt av BS å kalle KS for et rasshøl, men om man blir kødda med lenge nok får man jo lyst til å ty til saftige skjellsord. Særlig når styrkeforholdet er så asymmetrisk. Derfor vil vi slå et slag på Barnehagesektorens (BS) vegne i dette lille raljeriet. Barnehagesektoren er jo strengt tatt bare en liten pingle, som til stadighet mobbes av den langt fysisk sterkere klassekameraten Kommunenes Sentralforbund (KS).

KS har de siste årene stukket kjepper i hjulene på det meste av tiltak som kan heve kvaliteten i barnehagene. De var blant annet del av mindretallet i Øie-utvalget som gikk i mot kravet om pedagogtetthet på 50 % og at minst 25 % av det øvrige personalet skal være barne- og ungdomsarbeider. Videre veltet de forhandlingene om arbeidstidsordningen for barnehagelærere i 2011, noe som har ført til en prøveperiode med en dårligere bestemmelse som skulle gjennomføres i 2012. Nå har sluttrapporten kommet, og det er dette som er vårt anliggende i dette skråblikket. Saken har stått om fire timer ubunden arbeidstid som barnehagelæreren tidligere har hatt selvråderett over.

Vi har ikke engang fått lastet ned sluttrapporten som det partssammensatte utvalget har skrevet om SFS2201- arbeidstidsavtalen, før vi har en puls på 200 og altfor høyt blodtrykk. KS forfekter et syn i denne sluttrapporten som dessverre ikke anerkjenner profesjonen og som viser at det pedagogiske handlingsrommet til barnehagelæreren er lite viktig. Ja, for KS er selvsagt på kollisjonskurs med organisasjonene og må derfor kreve individuell spalteplass i rapporten. De uttrykker seg slik:

«Etter KS’ syn vil det være urimelig med avtaleregulerte særordninger for deler av personalet. Den enkelte kommune og den enkelte barnehage må selv kunne disponere personalet i forhold til de oppgaver som skal løses og avsette tid til de oppgaver som skal utføres, herunder planlegging, faglig oppdatering m.m.»

Vi leser av dette at KS ikke ønsker at pedagoger i barnehagen skal ha en forutsigbar hverdag hvor de vet når de skal få tid til å sette seg ned å lage pedagogiske opplegg, skrive månedsplaner, lage årsplaner og dokumentere arbeidet. Dette, og mer til, er arbeid som rammeplanen og barnehageloven pålegger barnehagelærerne å gjøre. Når en profesjon (her barnehagelærerne) er satt til å løse et slikt mandat, fordrer dette et handlingsrom. Et handlingsrom som gir barnehagelæreren mulighet til å utføre sitt arbeid med faglig skjønn og med utgangspunkt i forutsetningene på den enkelte barnehageavdeling. Dette arbeidet utføres følgelig ulikt. Samtidig har barna krav på et likeverdig tilbud uansett hvilken barnehage de kommer til i dette landet. Det vil ikke skje med det KS nå legger opp til. Da er barna prisgitt god kommuneøkonomi og styrere som er gode til å legge til rette for pedagogisk arbeid. KS ønsker altså ikke å sikre at sine ansatte får en forutsigbar fastlagt tid til planlegging og faglig oppdatering.

Videre mener KS at det vil være urimelig med avtaleregulerte særordninger for deler av personalet. Den delen av personalet KS her sikter til er barnehagelærerne. Altså den delen av personalet som har det overordnete ansvaret for å ivareta det pedagogiske opplegget, og som har en treårig utdannelse i barnehagepedagogikk.

Sammenlagt er dette er en grov undergraving av barnehagelærerprofesjonen og dens handlingsrom. KS har bruk for over 4000 flere av oss ute i barnehagene og sliter med rekruttering. Tror de virkelig at denne arrogante holdningen ovenfor barnehagelærernes arbeid vil føre til at flere ønsker å ta barnehagelærerutdanning?

Et ambisiøst forslag til en god arbeidstidsordning kunne vært et godt rekrutteringstiltak. En god ordning kunne lokket nye til å ta utdanning fordi de da ville utdannet seg til en profesjon hvor sterke fagmiljøer verdsettes. Videre kunne en solid arbeidstidsordning også bidratt til at noen av de 10 000 barnehagelærerne som står utenfor yrket hadde vendt tilbake. Vi vet at mange har sluttet i barnehagen på grunn at av deres pedagogiske ståsted og lojalitet til lovverket ikke er forenelig med de rammefaktorene som er i barnehagen. Nå signaliserer KS at de vil gjøre rammevilkårene enda dårligere.

Vi kan gjøre en avtale, KS, for å forsøke å avverge en ytterligere tilspisset konflikt: Om dere trekker tilbake det dere har sagt om bemanning og ubunden arbeidstid i barnehagene og i stedet går inn for det motsatte av det dere til nå har foreslått, ja, da vil vi få BS til å beklage at han kalte KS et rasshøl. 

7 kommentarer:

 1. Dette er dråpen blir dette en realitet takker jeg for meg i barnehageyrket iallefall.... nok er nok

  SvarSlett
 2. Dette er en undergraving av barnehagelæreryrket!! Det er stor mangel på pedagogisk personell allerede. Dette er nok spikeren i kista for kvalitet og rekruttering. Personlig vil jeg ikke jobbe som pedagog lenger når vi har det arbeidspresset vi har og de i tillegg tar fra oss det lille godet vi har, nemlig å bestemme over planleggingstiden vår selv.

  SvarSlett
 3. Det er greit for meg å bruke den ubundne tida i barnehagen,etter 25 år som ped.leder hvor jeg nesten hver uke bruker mye mere enn 4 timer, så blir det endelig synliggjort.Mye blir da ikke gjort. Køen på de få PC,ene blir enda lengre når ped.ledere,fagledere,støttepedagoger og assisttenter skal sloss om plass.

  SvarSlett
 4. HVEM i KS er det som har barnehagelærere i vrangstrupen? Kan det være lønnen???HVA har vi gjort for å behandles med slik arroganse? VI stikker oss vel ikke akkurat frem i samfunnet. HVORDAN tror de at vi ser ut? Mangehodede troll med ekstra sett armer? Kanskje de ikke har sett oss? Kanskje de bare har tilsatt barnløse....Eller KS ikke legger vekt på dialog, god ledelse, faglig kompetanse, veiledning, forbredte møter og slikt som vi synes er viktig.

  SvarSlett
 5. KS mener tydeligvis at førskolelærere ikke trengs i barnehagene. Hvem som helst kan planlegge, ubunden tid er ikke lenger forbeholdt førskolelærere da? Kanskje på tide at vi finner oss andre jobber alle sammen siden vi ikke trengs, så kan de sitte der med assistentene som de tydeligvis mener kan gjøre jobben like bra. Jeg streiker hvis dette blir noe av og bytter jobb så fort jeg kan

  SvarSlett