tirsdag 28. mai 2013

Bemanningsnormen gjeninnføres i Oslo

Av Morten Solheim


I fjor høst ble avtalen fra 1987 mellom Oslo Kommune og fagforeningene om bemanningsnorm for Oslobarnehagene sagt opp. Siden da har det vært en enorm aksjonisme fra foreldre og fagfolk. Nå ser det ut til at budskapet har nådd frem. Ivar Johansen, bystyrerrepresentant for Oslo SV, skriver på sin blogg idag at gruppelederne for SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har underskrevet på følgende politiske avtale: "Bemanningsnormen gjeninnføres i barnehagene fra 1. januar 2014 ved avtale med de ansattes organisasjoner."

Her er det med andre ord bare å gratulere - både til foreldre og fagfolk som nå får se at det nytter og engasjere seg, og til politikere som lytter til folket og samarbeider på tvers av partigrensene.

1 kommentar: