mandag 24. juni 2013

Bevar åpne barnehager!

Av Marte Eriksen, barnehagerådgiver i IKOHva skal vi egentlig med disse merkelige barnehagene der barna er sammen med foreldrene hele tiden? Kan de ikke bare leke på lekeplassen? Hvorfor skal vi bruke penger på dette? Jo, vi trenger åpne barnehager fordi alle barn må ha rett til et pedagogisk tilbud, uavhengig av hvilken omsorgsform foreldrene velger for dem.

Åpen barnehage kan oppfylle en slik rett. Det er et glimrende sted for nettverksbygging mellom barn og mellom foreldre. Et sted for lek og aktivitet, drevet av barnehagelærere som ser, som leker, formidler, legger til rette og veileder.

Den lave terskelens mulighet
Det behøver ikke kreve noe å komme til åpen barnehage. Man har ikke fast plass, men kan komme når det passer og etter behov. Det er nettopp det som gjør at så mange ulike barn og foreldre kommer dit. Noen er ettåringer uten rett til barnehageplass, noen har foreldre som vil være hjemme med dem på heltid selv om de har rett til barnehageplass. Noen er asylsøkere eller flyktninger. Andre har foreldre som av ulike årsaker står utenfor A4-samfunnet. Noen er barn i familier med sosiale eller helsemessige utfordringer. Andre barn kan ha behov for særlig hjelp som ikke blir fanget opp av andre enn det pedagogiske personalet i åpen barnehage. I åpen barnehage, er mulighetene uendelige for:
  • å bli kjent med hva barnehage kan være
  • språklæring for både barn og foreldre i et felles miljø
  • å oppdage barn med behov for særskilt hjelp
  • foreldreveiledning
  • å dele ulike kulturers tradisjoner, og bli kjent med de norske
  • å møte ulike forutsetninger med ressursfokus
  • å få hjelp til å fylle ut barnehagesøknader og navigere i det norske systemet

Stadig færre åpne barnehager
Antall åpne barnehager synker. Åpne barnehager og fleksible løsninger er ikke satsingsområde. Etter overføringen til rammefinansiering opplever også mange åpne barnehager en innstramming ved fordeling av tilskudd. Kanskje har iveren til å oppnå full barnehagedekning gitt et tunnelsyn der ordinær barnehage er det eneste saliggjørende?

Stortinget har vedtatt å kartlegge åpen barnehagetilbudet i Norge. Det finnes ca 200 åpne barnehager. 50 av dem er med i IKOs nettverk. IKO-nettverket tror at det vil bli gitt mange svar på, og gode argumenter for, hvorfor vi trenger åpne barnehager.

Men…
For at rapporten ikke bare skal bli en festtale, vil vi gi følgende utfordringer: Åpne barnehager er fullverdige barnehager. Vurdér dem med det som utgangspunkt. Gå skikkelig gjennom systemet for tilskuddsberegning. Ta innover dere konsekvensen for familier som uten åpen barnehage står uten målet for dagens tur ut (for noen barn blir det kanskje ingen tur ut). Lytt til styrerne som driver åpne barnehager. De gjør så uendelig mye mer enn å arrangere samlingsstund.

onsdag 5. juni 2013

Deling i skråninga

Av Morten SolheimLillian på femten måneder sitter på huk i skråninga som heller ned mot det lille treet bak barnehagen. Hun har fått øye på ei marihøne som har landet på en smørblomst for å lufte vingene sine. Lillian har store øyne. Hun ler stille og strekker hånden mot den lille røde skapningen. Ikke vet jeg om Lillian noensinne har sett en marihøne, men jeg tenker at det som skjer akkurat nå må fortone seg som pur hverdagslykke for dette lille mennesket. 

Når hånden er like ved smørblomsten strekkes en liten pekefinger helt bort til det skinnende skallet og det magiske inntreffer: Marihøna spaserer rolig over til Lillians hånd. Et lavmælt hvin høres fra gresskanten og Lillian snur seg rundt og flakker med blikket, som om hun ser etter noen å dele øyeblikket med. Øynene hennes smiler mer en noen munn kan, i det hun stabber mot meg og løfter armen forsiktig slik at jeg skal se det samme som henne. Koordinasjonen, bevegelsene, uttrykkene, gleden – alt fungerer perfekt i disse meningsfulle sekundene delt mellom to mennesker. Heldig er jeg, som var tilstede da det hendte.