onsdag 11. september 2013

Arvtakeren

Av Morten Solheim


Kristin Halvorsen har kun kort tid igjen som Kunnskapsminister. Foreløpig er det tre kandidater som peker seg ut som de mest aktuelle kandidatene til å overta kunnskapsministerposten: Venstres Trine Skei Grande, samt Torger Ødegaard og Elisabeth Aspaker, begge fra Høyre. En mulig joker kan også være Ine Marie Eriksen Søreide.

Dersom Venstre går inn i regjering vil de etter alle solemerker kjempe hardt for å få posten som kunnskapsminister. Grande har ved flere anledninger uttalt at hun ønsker seg denne jobben. Imidlertid vil det være styrkeforholdet innad i regjeringen som avgjør om Venstre trekker det lengste strået. Skole og utdanning er en viktig sak for både Høyre og Venstre, og med sine 9 mandater mot Høyres 48 er det rimelig å anta at denne kampen ikke er avgjort. Skei Grande er også nevnt som mulig kandidat til å bli Kulturminister.

Dersom Høyre selv inntar kunnskapsdepartementet er det tre kandidater som er aktuelle. Høyres skolepolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker, er nevnt i flere medier som en mulig arvtaker for Halvorsen. Aspaker har sittet på Stortinget siden 2005 og har siden 2009 vært medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Også Oslobyråd Torger Ødegaard blir nevnt som en sterk kandidat for posten. Ødegaard har fått stor oppmerksomhet nasjonalt for resultatene i Osloskolen.
Ine Marie Eriksen Søreide (H) er også et navn som er trukket frem ved flere anledninger. Søreide er imidlertid vel så aktuell i rollen som Utenriksminister og Forsvarsminister. Andre navn som har frekventert i media er byrådsleder i Bergen, Monica Mæland (H) og tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Grande, Ødegaard og Aspaker er personene som er oftest nevnt i mediene som kandidater til Kunnskapsministerposten. Dersom Venstre går inn i regjering er det trolig at Grande er den som stikker av med jobben. Ødegaard er både populær og kontroversiell, men kler Høyres profil om styrket satsing på realfag. Aspaker har profilert seg mer på sin argumentasjon for privatskoler.

Når det gjelder barnehagepolitikk er Ødegaard den mest profilerte. Has uforglemmelige utsagn om at «det er gammeldags å tro at antall voksne henger sammen med kvaliteten i barnehagen», har spesielt satt spor i barnehagefolk i Osloområdet. Ødegaard har uttalt seg sterkt om betydningen av barnehagen som læringsarena og har gjennom prosjekt Oslobarnehagen markert seg nasjonalt på barnehagefeltet. Aspaker har i liten grad vært deltakende i debatten om barnehager. Dette kan ha sammenheng med at Høyre har gitt familiepolitisk talskvinne, Linda Hofstad Helleland, hovedansvaret for å uttale seg i barnehagesaker på nasjonalt plan. Høyre har i stortinget støttet regjeringens forslag om lovfestet minstebemanning i barnehagen. Trine Skei Grande har profilert seg mer som skolepolitiker enn barnehagepolitiker. Venstre varsler imidlertid gjennom sitt partiprogram at de opptatt av å styrke kompetansenivået i barnehagene.


Trine Skei-Grande

Utdanning:
Grunnfag i sosialøkonomi og mellomfag i statsvitenskap.

Stilling:
Leder og Stortingsrepresentant for Venstre.

Karriere:
Har jobbet som lærer i barneskole, videregående og høgskole. Har senere jobbet som informasjonssekretær i Norsk Studentunion 1994–1995, generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag 1995–1997 og generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1997–1999. Grande har bred politisk erfaring både på lokalt og nasjonalt nivå. Hun har vært stortingsrepresentant siden 2005 og er i dag medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.


Torger Ødegaard

Utdanning:
Statsviter

Stilling:
Byråd for kultur og utdanning i Oslo Kommune.

Karriere:
Ødegaard har vært informasjonssjef i Stor-Oslo Lokaltrafikk AS, stabssjef og byrådssekretær for presse og informasjon for tidligere byrådsleder Fritz Huitfeldt og politisk rådgiver for Oslo Høyres leder. Siden 2003 har Ødegaard vært byråd for kultur og utdanning.


Elisabeth Aspaker

Utdanning:
Allmennlærer med etterutdanning i mediefag og matematikk.

Stilling:
Stortingsrepresentant for Troms Høyre

Karriere:
Har jobbet flere perioder som lærer ved barne- og ungdomsskoler fra 1985-2001. Aspaker har vært personlig sekretær i Justis- og politidepartementet og politisk rådgiver for Kristin Clemet i Utdannings- og forskningsdepartementet. Hun var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i 2004/2005. Aspaker var fylkesvaraordfører i Troms fra 1995 til 1999 og har vært visepresident i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Hun har vært stortingsrepresentant for Troms Høyre siden 2005 og er i dag medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.


Ine Marie Eriksen

Utdanning:
Juridisk embetseksamen

Stilling:
Stortingsrepresentant for Oslo Høyre

Karriere:
Søreide har jobbet som butikkmedarbeider, programleder i Metropol og praktikant i Advokatfirmaet Grette, men har i hovedsak hatt en politisk karriere. Politisk har Søreide vært var 1. nestleder i Troms Unge Høyre fra 1995–1996, varamedlem av Tromsø kommunestyre fra 1995–1999 og leder av Unge Høyre fra 2000–2004. Siden 2005 har hun vært fast innvalgt på stortinget for Oslo Høyre. Etter åtte år som medlem i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité ble hun i 2009 leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.


Kilder: Wikipedia / RetrieverIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar