tirsdag 15. oktober 2013

Derfor er barnehagelærernes arbeidstidsordning viktig

Av Morten Solheim og Lene Chatrin HansenSom en følge av oppropet Bedre arbeidstidsordning for barnehagelærerne ser vi at det har utviklet seg en diskusjon som er uheldig på flere måter. For det første ser vi en tendens til at ubunden arbeidstid omtales som fritid. Dette er et argument som er lite heldig for arbeidsmiljøet i barnehagene, og som skaper et ugreit skille mellom barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen. Pedagogiske ledere har andre arbeidsoppgaver i barnehagen enn de øvrige ansatte, som følge av deres utdanning. Det andre, og kanskje mer alvorlige er at en rekke barnehagelærere som kommenterer oppropet, ikke selv ser ut til å se verdien av sin egen arbeidstidsordning. Vi velger å tro at de som uttrykker dette representerer et betydelig mindretall av profesjonen.

I over tretti år har barnehagelæreren hatt fire time ubunden arbeidstid. KS har i forhandlinger med blant andre Utdanningsforbundet sådd tvil om dette overhodet er noe som er verdt å opprettholde. Barnehagelærerne står altså i fare for å miste den ubundne arbeidstiden. Så hvorfor er så barnehagelærernes arbeidstidsordning viktig? La oss skissere det opp i tre hovedpunkter. 

1. Lek og læring krever planlegging 

Når det snakkes om tid som barnehagelæreren benytter utenfor avdelingen har vi sett en tendens til at dette omtales som ’byråkratiske’ eller ’administrative’ oppgaver. Dette medfører ikke riktighet. Pedagogiske ledere har ikke samme monn av administrative oppgaver på samme måte som en styrer slik som HMS-arbeid, personalansvar, kontakt med kommunen og lignende. Den pedagogiske lederen har et faglig ansvar, og det er i hovedsak dette den ubundne tiden brukes til. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal planlegges, dokumenteres og evalueres. Planlegging av det pedagogiske arbeidet er en forutsetning for kvaliteten på det tilbudet barna gis. Det kan med andre ord ikke settes likhetstegn mellom mindre planlegging og mer kvalitetstid med barna. Barnehagelærere har grunnleggende kunnskap om barns lek og læring. Gjennom god planlegging, observasjon og evaluering øker mulighetene for at hvert enkelt barn får inngå i gode relasjoner med barn og voksne, samt at leke- og læringsmiljøet i barnehagen blir så godt som mulig. 

2. Foreldresamarbeid og oppfølging av enkeltbarn

Alle barn trenger oppfølging i barnehagen. Dette har den pedagogiske lederen ansvar for. Oppfølging av barna på avdelingen henger tett sammen med det å få til et best mulig foreldresamarbeid. Fra tid til annen har også enkelte barn behov for spesiell oppfølging. Dette medfører at barnehagelæreren må bruke tid til på å planlegge gode aktiviteter for barnet, samt oppfølging av barnets familie. I enkelte tilfeller er også kontakt med eksterne instanser nødvendig. 

3. Faglig utvikling på avdelingen 

Den pedagogiske lederen har et overordnet ansvar for faglig utvikling på avdelingen. Dette krever tid til å planlegge blant annet avdelings-/basemøter og faglig refleksjonsarbeid. Det at Norge er det OECD-landet med lavets pedagogtetthet gjør denne oppgaven spesielt viktig. Å lede faglige utviklingsprosesser krever tid og planlegging. I de barnehagene hvor kunnskapsdelingen fungerer godt, opplever det øvrige personalet at jobben er mer spennende. Tid til faglig utvikling gir et bedre tilbud til barna. 

Det er forståelig at ansatte i barnehagen blir bekymret for at det blir mindre tid til barna når den ubundne arbeidstiden til barnehagelærerne skal økes. Imidlertid har fire timer vært et lavt tall, snarere enn høyt. Kravet fra Utdanningsforbundet er at minst fire av de seks timene skal være avsatt til individuelt arbeid. Det betyr at de to øvrige timene eksempelvis kan benyttes til møtevirksomhet. 

Vi er enige i at det trengs fler hender og fang i barnehagen. Både et lovfestet minstekrav til bemanning, flere barne- og ungdomsarbeidere og en pedagogandel på 50% vil være viktige tiltak for å øke kvaliteten i barnehagen. Dette er imidlertid tiltak som vi må kjempe på et nasjonalt politisk plan, gjennom å forsøke å påvirke regjeringen og kunnskapsdepartementet i deres vedtak. Kampen om barnehagelærernes arbeidstidsordning er også viktig. Den kampen står nå, og det vil være dumt å ikke kjempe den, eller å vente til bemanningsnorm og økt pedagogtetthet er på plass. Da vil nemlig toget ha gått, all den tid dette er en forhandlingssak mellom KS og fagforeningene. Det gjelder altså å holde to tanker i hodet på en gang. 

Dersom du er barnehagelærer håper vi derfor du vil slå et slag for din egen arbeidstidsordning og mulighet til å planlegge det pedagogiske arbeidet godt. Dersom du er assistent eller annen faglig ansatt i barnehagen, håper vi du vil bistå barnehagelærerne i kampen. Dette vil til syvende og sist bidra til et høyere faglig refleksjonsnivå i barnehagen, en mer spennende arbeidshverdag og dermed også et bedre barnehagetilbud til barna. 

7 kommentarer:

 1. Den ubundne arbeidstiden er på ingen måte fritid. På min arbeidsplass bruker vi mye mer enn de 4 timene. Selv bruker jeg i gjennomsnittet 6 timer i uken . Mye av tiden går til planlegging av samling og dagsopplegg med språk og matematikk innhold blant annet. I tillegg tar IKT og pedagogisk dokumentasjon i form av bilder ol. mye tid!

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei, jeg er Theresa Williams Etter å ha vært i forhold med Anderson i år, brøt han opp med meg, jeg gjorde alt for å få ham tilbake, men alt var forgjeves, jeg ville ha ham tilbake så mye på grunn av den kjærligheten jeg har for ham, jeg ba ham med alt, gjorde jeg løfter, men han nektet. Jeg forklarte problemet mitt til min venn, og hun foreslo at jeg burde heller kontakte en spell caster som kan hjelpe meg kaste en spell å bringe ham tilbake, men jeg er den typen som aldri trodd på spell, jeg hadde ikke noe valg enn å prøve det, jeg post spell caster, og han fortalte meg at det var ikke noe problem at alt vil være i orden før tre dager, at min ex vil komme tilbake til meg før tre dager, kastet han den spell og overraskende på den andre dagen, var det rundt 16:00. Min ex ringte meg, jeg ble så overrasket, jeg besvarte anropet og alt han sa var at han var så lei meg for alt som har skjedd at han ville ha meg til å gå tilbake til ham, at han elsker meg så mye. Jeg var så glad og gikk til ham som var hvordan vi begynte å leve sammen lykkelig igjen. Siden da har jeg gjort løfte om at noen jeg kjenner som har et forhold problem, ville jeg være til hjelp for en slik person ved å henvise ham eller henne til den eneste virkelige og kraftig spell caster som hjalp meg med min egen problem. e-post: drogunduspellcaster@gmail.com kan sende ham hvis du trenger hans hjelp i ditt forhold eller noen annen sak.

   1) Kjærlighet Spells
   2) tapt kjærlighet Spells
   3) Skilsmisse Spells
   4) Ekteskap Spells
   5) Binding Stave.
   6) Breakup Spells
   7) forvise en fortid Lover
   8.) Du ønsker å bli forfremmet på kontoret / Lottery spell
   9) ønsker å tilfredsstille din elsker
   Kontakt denne store mannen hvis du har noen problem for en varig løsning
   gjennom drogunduspellcaster@gmail.com

   Slett
 2. Trygve (student HIOA)28. januar 2014 kl. 01:39

  Når det gjelder ubunden tid mener jeg den burde forankres i en felles ordning for alle barnehager. Dette for å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av tiden. Ubunden tid burde være"bundet" opp mot barnehagen. Barnehager er selvfølgelig meget forskjellige i størrelse og fysisk utforming. Det betyr at det er begrenset hvor mange mennesker det er plass til på et data/møterom osv. noen barnehager har kanskje bare 15 barn og et begrenset antall ansatte osv. Poenget må jo være faglig utbytte i samarbeid. Muligheten til å lufte tanker med andre som er utdannet eller sitter på spisskompetanse. Tenk effektivt. Vi klager over lite personalet i barnehagene. Da er det rart at vi allikevel har tid til alle disse møtene, som igjen fører til færre folk på avdelingene. Ubunden tid burde ikke være å starte sent eller slutte tidligere flere dager i uken(selv om jeg går utifra at tiden allikevel brukes i barnehagen). Det er dager da det kanskje brenner litt på dass som det heter, da kan det være flott at folk er tilgjengelige for de som er på avdelingen. Noen dager kan byråkrati være byråkrati.Vær heller sammen med barna og hold fokus der. Assistentene trenger å lære seg å være fleksible, og hvis de lærer å være det av lederne i barnehagen tror jeg det er positivt.Jeg skjønner at en familiedrevet barnehage med 25 barn ikke blir lik en kommunal barnehage med 120 barn. Noe som også fungerer fint er å sitte på kveldstid en gang i uken, etter at barna har lagt seg, å lese/søke etter nye spennende ting å prøve ut i barnehagen. Trenger ikke ta det som avspasering engang,eller søke overtidsbetaling. Det er bare rett og slett gøy å jobbe i barnehage. Så ja, jeg skal kjempe for arbeidstidsordningen, vi må bare samle oss om å gjøre det maksimalt beste ut av den. PS: Bilder er fin dokumentasjon til tider. Vi behøver allikevel ikke knipse bilder som japanske turister med en kaffe eller to for mye innenbords, for så å sitte å redigere disse bildene etterpå som om du jobbet i et reklamebyrå.

  SvarSlett
 3. Hei, jeg er Theresa Williams Etter å ha vært i forhold med Anderson i år, brøt han opp med meg, jeg gjorde alt for å få ham tilbake, men alt var forgjeves, jeg ville ha ham tilbake så mye på grunn av den kjærligheten jeg har for ham, jeg ba ham med alt, gjorde jeg løfter, men han nektet. Jeg forklarte problemet mitt til min venn, og hun foreslo at jeg burde heller kontakte en spell caster som kan hjelpe meg kaste en spell å bringe ham tilbake, men jeg er den typen som aldri trodd på spell, jeg hadde ikke noe valg enn å prøve det, jeg post spell caster, og han fortalte meg at det var ikke noe problem at alt vil være i orden før tre dager, at min ex vil komme tilbake til meg før tre dager, kastet han den spell og overraskende på den andre dagen, var det rundt 16:00. Min ex ringte meg, jeg ble så overrasket, jeg besvarte anropet og alt han sa var at han var så lei meg for alt som har skjedd at han ville ha meg til å gå tilbake til ham, at han elsker meg så mye. Jeg var så glad og gikk til ham som var hvordan vi begynte å leve sammen lykkelig igjen. Siden da har jeg gjort løfte om at noen jeg kjenner som har et forhold problem, ville jeg være til hjelp for en slik person ved å henvise ham eller henne til den eneste virkelige og kraftig spell caster som hjalp meg med min egen problem. e-post: drogunduspellcaster@gmail.com kan sende ham hvis du trenger hans hjelp i ditt forhold eller noen annen sak.

  1) Kjærlighet Spells
  2) tapt kjærlighet Spells
  3) Skilsmisse Spells
  4) Ekteskap Spells
  5) Binding Stave.
  6) Breakup Spells
  7) forvise en fortid Lover
  8.) Du ønsker å bli forfremmet på kontoret / Lottery spell
  9) ønsker å tilfredsstille din elsker
  Kontakt denne store mannen hvis du har noen problem for en varig løsning
  gjennom drogunduspellcaster@gmail.com

  SvarSlett