onsdag 15. januar 2014

Barndommens egenverdi på spill?

Av Marte Eriksen, Barnehagerådgiver ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. 

Foto: Reidar Kristiansen

Er barnehagen i ferd med å bli en arena for å i iverksette tiltak der målene ligger utenfor barndommen? Det kan se ut som moderniseringsprosesser danner grunnlag for et nytt pedagogisk paradigme.

Barnehageloven §1 tredje ledd sier at barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi (Kunnskapsdepartementet, 2011). Stortingsmelding 24 ”Framtidens barnehage” stadfester også at “Småbarnsalderen er ikke en livsfase som i hovedsak handler om forberedelser til en voksenverden, men en fase der det enkelte barn skal vokse ut fra egne forutsetninger og oppleve å bli sett og respektert som seg selv.” (Kunnskapsdepartementet, 2013). Jeg oppfatter politisk vilje til å bevege seg bort fra disse verdiene. Jan-Erik Johansson stiller spørsmålet: ”Har barndommen ett egenvärde, eller är den främst en trening för skolan og vuxenlivet?” (Johansson, 2010).

”Jeg bruker det språket jeg må for å bli hørt av økonomene…”

…sa daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen en uke før valget høsten 2013. Anledningen var et debattmøte med barnehage som tema – i lærernes hus. Hun besvarte spørsmål fra salen om hvorfor hun brukte markedstermer innenfor barnehageområdet. Men tendensen til å vurdere velferd som en investering kan bidra til å objektivere borgerne. Og barn blir i større grad definert som humankapital. Dermed blir barndommen et rom for predefinert læring som samfunnet behøver for å være konkurransedyktig. Kanskje var ikke det Halvorsens siktemål, men utsagnet representerer en tenkning som uroer meg. Nye diskurser skaper et mulighetsrom for endring av både holdninger og handlinger. Når sentrale meningsbærende aktører bruker markedstermer for å forsvare samfunnets økonomiske satsing på barnehage, og når flere av målsettingene for barnehagefeltet knytter seg til eksempelvis fremtidig deltakelse i studier og arbeid, forebygging av problemer i skolen, likestilling, og mindre til barndommens her og nå, kan det true anerkjennelsen av barndommens egenverdi.

I følge Thomas Gitz-Johansen har moderniseringen av barndomsområdet ført til normering og standarder ut fra et behov for å definere hva som er normalt og unormalt, hva som er fremmed og hva som hører til (Gitz-Johansen, 2009). Overordnede målsettinger evalueres gjennom kartlegging og målinger, som igjen får konsekvenser for fastsettelse av nye mål for hva barn skal kunne.

En annen effekt av moderniseringen, mener Knud Jensen og Stephen A. Walker er fremmedgjøringsprosessen som den enkelte profesjonsutøver utsettes for (Jensen & Walker, 2007). Det skapes en avstand mellom de ansatte og formålet med arbeidet. Moderniseringen er basert på mistillit til profesjonsfagenes kompetanse og selvstendighet, materialisert gjennom prinsippet om ansvarlighet som regnskapsplikt. Moderniseringen av offentlig sektor bidrar til å forenkle prosessene, og står i kontrast til den humanistiske tradisjonen. Der er det ikke et mål å bare reprodusere og overlevere kunnskap, men der har nyskaping og kreativitet verdi, og den pedagogiske praksis utfoldes i et fellesskap. 

”Vi vil gjøre Norge enklere…”

…er et av mantraene til statsminister Erna Solberg. Vi kan se tendenser til det, med økende grad av felles målstyring og standardisering av barnehagene i mange kommuner. Utviklingen skjer gradvis, så barnehagelæreren knapt merker det, når hverdagen består av relasjoner til atten barn, planlegging, turer og fordyping i lek, og ulike små og store prosjekter. Man fyller ut de skjemaene man må, krysser av på gjort-listen og plutselig står man kanskje i et nytt pedagogisk paradigme og lurer på hva som egentlig skjedde. Når statsminister Solberg ønsker forenkling og nasjonale standarder, er det vår oppgave å vise kompleksiteten. Barn er kanskje den gruppen mennesker i samfunnet som i størst grad merker effektene av politikk uten å ha noe å si. Dette legger et stort ansvar på barnehagelærere og styrere for å ivareta barns perspektiv. I den humanistiske pedagogiske tradisjonen er det en kjensgjerning at pedagogiske spørsmål sjelden eller nesten aldri bare har ett tydelig svar (Seland, 2010). Forenklingen som ser ut til å være en rådende politisk vilje, må møtes med kompleksitet, økonomiske prinsipper må møtes med faglige begrunnelser, og ensretting i pedagogisk grunnlagstenkning må møtes med krav om metodefrihet, for å bidra til å bevare barnehagens anerkjennelse av barndommens egenverdi.

En lengre versjon av dette innlegget puliseres i tidsskriftet Prismet nr. 1, 2014.


Kilder

 • Gitz-Johansen, T. (2009). Barndommens modernisering: om den autoritære modernitets genkomst. I S. Højlund (Red.), Barndommens organisering: i et dansk institusjonsperspektiv (s. 57-88). Roskilde Universitetsforlag.
 • Jensen, K., & Walker, S. (2007). Diskurser om modernisering af den offentlige sektor. Pædagogisk sociologi II.
 • Johansson, J.-E. (2010). Från pedagogik till ekonomi? Några kommentarer till kunskapsproduktionen i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 227-231.
 • Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo.
 • Kunnskapsdepartementet. (2013). Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013).
 • Seland, M. (2010). Barndomsforskning i dag: med særlig vekt på "Politics of childhood". Barn, 28(2), 65-79.  

24 kommentarer:

 1. Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange lesere? Ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  :-)

  SvarSlett
 2. Godt at noen tar til orde for barndommens egenverdi :-)

  SvarSlett
 3. Å ikke målstyre oppveksten setter livet som voksen på spill.
  Barnet skal være "barn" i rundt 13 år, og ungdom i 5-6 år, og deretter voksen resten av livet.

  Om man ikke forsøker fra tidlig alder av å forberede barna på det voksne livet, gjør man dem en bjørnetjeneste.

  Kunsten ligger i å balansere det pedagogiske. Læring via lek.

  SvarSlett
 4. Ingen leker og bruker mer tid på spill og idrett enn norske barn. Hele tiden blir vi fortalt at man ikke skal jobbe så hardt på skolen men leke og være barn....Fint, det gjør det lettere for oss som satser på skolen.

  SvarSlett
 5. Poenget er at en av barnehagens lovfeste oppgave - å anerkjenne barndommens egenverdi - er i spill når kommunal og nasjonal styringsiver, kartleggingsiver, og iver etter å oppfylle måsettinger som ligger utenfor barndomsområdet blir styrende for barnehagens innhold. Barnehagens samfunnsoppdrag handler om å støtte barns utvikling, gjennom omsorg, lek, læring og danning. I barnehagen må arbeidet med disse feltene være basert på hva som er hensiktsmessig og bra for barn under opplæringspliktig alder. Den nordiske barnehagens evne til å balansere omsorg og læring berømmes av OECD. Mens norske barnehagers lave pedagogtetthet kritiseres. Kanskje vi skal foredle det vi er gode på, og sørge for fagkompetanse i barnehagene, og anerkjenne at barndommen har sin egen verdi..

  SvarSlett
 6. Uansett hva stortinget mener og bestemmer så er det vel bestyrerinnen/bestyreren som bestemmer det meste sammen med barnehage "onkler/tanter".(ja er gammeldags og kaller dem dette).
  Jeg for min del er veldig fornøyde med den jobben de barnehage ansatte gjør ovenfor minne barn.
  Om de jobber 100% etter normer og regler "driter" jeg 100% i pga minne barn trives i barnehagen de går i.
  DET ER DET VIKTIKSTE, for barna og oss voksne i den rekkefølgen.

  SvarSlett
 7. obat vimax Canada is the product supplement obat pembesar penis highly effective and efficacious for male problems. The penis enlarger can add a display and girth / male penis, sexual desire, sexual health and helps to achieve stronger erections. Formulated from herbs from around the world that have been proven efficacious, pembesar penis vimax use some kind of herbs found The polinesia, vimax canada already well known in Canada and America, often used by the gigolo as a permanent penis enlargement drugs function is to provide satisfaction for its customers for being so great vimax asli

  SvarSlett
 8. Here we present to introduce to all visitors in this great blog. and thank you for allowing me .

  cara menggugurkan kandungan
  obat aborsi
  tanda tanda kehamilan

  SvarSlett
 9. By visiting this blog, many insights that can be. thanks for sharing .
  obat aborsi
  obat penggugur kandungan

  SvarSlett
 10. seseorang memberi informasi untuk cara menggugurkan kandungan dengan faktor korban pemerkosaan atau jika di teruskan masa kehamilan nya akan membahayakan nyawa san ibu . Dengan obat penggugur kandungan rasa malu anda akan tertutupi apabila anda belum mempunyai pasangan dalam rumah tangga. Biasanya kasus aborsi terjadi karena pemerkosaan. obat cytotec misoprostul 200mcg untuk menggugurkan kandungan secara alami sangat aman dan tidak mempengaruhi kehamilan selanjut nya.
  demekian artikel yang saya ulas....semoga bermanfaat.
  Informasi klinik kami men Jual obat aborsi di 7 kota besar indonesia anda bisa search di google seperti di bawah.
  jual obat aborsi surabaya
  jual obat aborsi malang
  jual obat aborsi bekasi
  jual obat aborsi tangerang
  jual obat aborsi bandung
  jual obat aborsi bogor
  jual obat aborsi semarang
  jual obat aborsi batam

  SvarSlett
 11. seseorang memberi informasi untuk cara menggugurkan kandungan dengan faktor korban pemerkosaan atau jika di teruskan masa kehamilan nya akan membahayakan nyawa san ibu . Dengan obat penggugur kandungan rasa malu anda akan tertutupi apabila anda belum mempunyai pasangan dalam rumah tangga. Biasanya kasus aborsi terjadi karena pemerkosaan. obat cytotec misoprostul 200mcg untuk menggugurkan kandungan secara alami sangat aman dan tidak mempengaruhi kehamilan selanjut nya.
  demekian artikel yang saya ulas....semoga bermanfaat.
  Informasi klinik kami men Jual obat aborsi di 7 kota besar indonesia anda bisa search di google seperti di bawah.

  jual obat aborsi
  jual Obat Aborsi Semarang
  jual Obat Aborsi pekanbaru
  Obat Aborsi surabaya
  jual Obat Aborsi pekanbaru
  Obat Aborsi tangerang
  jual Obat Aborsi tangerang


  SvarSlett
 12. seseorang memberi informasi untuk cara menggugurkan kandungan dengan faktor korban pemerkosaan atau jika di teruskan masa kehamilan nya akan membahayakan nyawa san ibu . Dengan obat penggugur kandungan rasa malu anda akan tertutupi apabila anda belum mempunyai pasangan dalam rumah tangga. Biasanya kasus aborsi terjadi karena pemerkosaan. obat cytotec misoprostul 200mcg untuk menggugurkan kandungan secara alami sangat aman dan tidak mempengaruhi kehamilan selanjut nya.
  demekian artikel yang saya ulas....semoga bermanfaat.
  Informasi klinik kami men Jual obat aborsi di 7 kota besar indonesia anda bisa search di google seperti di bawah.

  Obat Aborsi bekasi

  jual Obat Aborsi batam

  jual Obat Aborsi bali

  SvarSlett
 13. Hei, jeg er her ute for å spre denne gode nyheten til hele verden på hvordan jeg fikk mannen min tilbake. Jeg ble gal da mannen min forlot meg for en annen kvinne i forrige måned. Men når jeg møter en venn som introduserer meg til profeten Okona, stor budbringer til oraklet som han tjener, fortalt jeg mitt problem til profeten Okona om hvordan mannen min forlot meg. Han sa bare til meg at jeg er kommet til rett sted, da jeg vil få mitt hjerte ønske uten noen bivirkning. Han fortalte meg hva jeg trenger å gjøre, Etter at det var gjort, I de neste 2 dagene ringte min mann Jeg på telefonen og sa unnskyld for å leve meg før. Jeg er så glad og overveldet at jeg må fortelle dette til hele verden hvordan profeten Okona hjelper meg med å gi mitt hjerte ønske. Hvis du trenger noen form for hjelp, kontakt profeten Okona på følgende e-postadresse: prophetokona@gmail.com eller WhatsApp på +2348069032895 Han kastet også så mange stave som,
  (1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
  (2) Du trenger ikke en skilsmisse i ekteskapet ditt.
  (3) Du vil bli markedsført på kontoret din.
  (4) Du vil kurere for dødelige sykdommer
  (5) Hvis du vil ha et barn.
  (6) Du vil være rik.
  (7) Du vil knytte din mann og kone til å være din for alltid.
  (8) Hvis du trenger økonomisk hjelp.
  (9) du vil ha en kone / ektemann

  SvarSlett
 14. Jual obat aborsi 100% manjur. Informasi lebih lanjut Hub 082244058007 atau kunjungi klinik-aborsiaman.com

  Jual Obat Aborsi Samarinda

  Jual Obat Aborsi pontianak

  Jual Obat Aborsi bandar lampung

  SvarSlett