tirsdag 5. august 2014

Trangere rammer for barnehagens pedagogiske innhold

Av Beate Leirpoll og Svein-Erling Greiner, barnehagelærere 3. august uttaler Byrådsleder Stian Berger Røsland og barnehagebyråd Anniken Hauglie seg om deres ambisjoner for Oslo-barnehagen.  I kronikken argumenterer de for at det trengs mer læring i barnehagen slik at barn blir bedre forberedt til skolen, og knytter videre behovet for læring til barnas norskspråklige kompetanse Byrådene vil også gi mer til mer språkopplæring av ansatte.

Læring er et vidt og normativt begrep og innebærer vurdering av endring(er). Læringsbegrepet som Røsland og Hauglie argumenterer for er således svært avgrenset. Det knyttes til barns språklæring og behovet for å klargjøre barn for skolen. En slik innsnevring reduserer det vide repertoaret som begrepet læring kan romme. 


Vikarierende argumentasjon


Det kan se ut til at enhetsskolen, og kravet om tilpasset opplæring, ikke gjelder de 1700 barna som ifølge Røsland og Hauglie, ikke kan følge ”vanlig undervisning”. Altså barn som ikke kan tilstrekkelig norsk før skolestart. Bildet byrådene skisserer av hva som er vanlig undervisning, ser lite fleksibel ut, om det ikke finnes måter å gjøre denne på tilpasset nok til å romme disse barna. 

Det synes også som Røsland og Hauglie mener at når barn har gått i barnehage og ikke har tilstrekkelige norskferdigheter, så er dette nærmest et bevis på at barnehagen ikke driver godt nok språkarbeid. Påstanden settes altså i sammenheng med barnehageansattes (lave) kunnskapsnivå snarere enn økonomiske forhold som vikarbudsjetter, mangel på barnehagelærere og en allerede trang arbeidsdag hvor barnehageansattes arbeid flyttes fra pedagogiske til administrative oppgaver. Altså forhold byrådene selv står i sin makt å bidra til å endre på. 


Kvalitet


Rammeplanen for barnehagen inneholder syv fagområder. Ett av disse er “Kommunikasjon, språk og tekst”. Kommunikasjon er et videre begrep enn språk. Det kommer fra det latinske communicare som betyr “å gjøre felles”. På gulvet i barnehagen ser vi daglig barn som kommuniserer empatisk og lekende med hverandre uten nødvendigvis at verbalt språk brukes. Men betyr det at disse barnas vennskap, læring og samfunnsdeltakelse er mindre verdt av den grunn, eller at dette spiller en underordnet rolle i forhold til den “livsviktige” norskspråklige læringen? 

Vi er selvsagt ikke i mot at barnehagene skal arbeide med språk, eller at vi skal bidra til å øke sannsynligheten for “opplevelse av sammenheng” i overgangen mellom barnehage og skole for barna. Men det innebærer at begge institusjonene må være fleksible i relasjon til de barna som er der, og ikke kan ha som utgangspunkt et universelt og historieløst barn som vanlig undervisning skal kunne romme, for all fremtid. 

Kvalitet er heller ikke en uproblematisk størrelse. Kvalitet for hvilke og etter hvilke formål? Det å utvikle felles barnehagestandarder, kvalitetssystem og indikatorer basert på forskning og beste praksis virker reduserende i forhold til det pedagogiske prosjektet. Pedagogikk er relasjonelt og vil derfor alltid innebære en grunnleggende usikkerhet. Møtene verken kan eller bør kontrolleres av alle mulige parametere – da hadde vi ikke trengt pedagoger men en manual. Da hadde ikke det vært behov for skjønnsmessige vurderinger, eller pedagogisk dømmekraft som den nederlandske pedagogikkprofessoren Gert Biesta kaller det, men bare teknisk finesse. 


Økt kvalitet eller økt kontroll


Når Røsland og Hauglie bruker retorikk om tidlig innsats, slik som “Den grunnleggende kompetansen som barna får i barnehagen har stor betydning for trivsel og læringsutbytte i barnehagen, i skolen og senere i livet” og “Språk er (...)grunnleggende for barns kommunikasjon og vennskap, lek og læring, deltagelse i arbeidsliv og i samfunnet” så er ikke disse argumentene nøytrale. Byrådenes argumentasjon er en del av en ideologi hvor økonomiske og politiske interesser som effektivitet, konformitet og forutsigbarhet ligger til grunn. Utdanning er en kostbar investering, og da er det kanskje lett å be om forskning som kan sikre at investeringene gir god avkastning. Samtidig er denne forskningen kanskje mer gyldig som politisk bevis for at investeringen er riktig, enn representativ for variasjonsrikdommen og de alltid ukalkulerbare møtene på gulvet i barnehagen. Om en barnehagelærer hadde visst hver dag hva som var “best”, “riktig” og “godt” i alle situasjoner for alle, eller flesteparten, av de involverte ville ikke vedkommende trengt annet enn forhåndsprogrammering. 

Vi håper at kvalitetssikringen i økende grad kan handle mer om å ta ansvar fremfor å presentere en standardisert form for ansvarlighet. Røsland og Hauglie skriver at de ønsker forskning om best praksis for å etablere et felles kvalitetssystem med flere og riktigere kvalitetsindikatorer. Dette for å kunne måle og kreve kvalitet fra barnehagene. Vi håper at disse indikatorene kan være åpne nok til å romme kompleksiteten og den grunnleggende usikkerheten som pedagogikkens relasjonelle praksis bygger på. 

16 kommentarer:

 1. I really love this post I will visit again to read your post in a very short time and I hope you will make more posts like this.
  cara menggugurkan kandungan
  obat telat datang bulan

  SvarSlett
 2. thanks everyone for your comments - I hope you have fun making your own versions :) Heating Repair Services

  SvarSlett
 3. you have such a steady hand! I couldn't believe those lines were done without a stencil. you are plain awesome xo Security Guards

  SvarSlett
 4. This post was very informative, thanks a lot for sharing this

  VPS Hosting

  SvarSlett
 5. Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. Sell House Fast Florida

  SvarSlett
 6. Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. Sell House Fast Florida

  SvarSlett
 7. This post was very informative, thanks a lot for sharing this

  VPS Hosting in Pakistan

  SvarSlett
 8. Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing.

  VPS Hosting in Pakistan

  SvarSlett
 9. Softhof is one of best company to provide Web Hosting in Pakistan. Web hosting service is a fee that you have to pay to rent a space on very high speed server, so that your website would be available to the public. Softhof is dedicated to provide the best, most reliable web hosting in Pakistan.
  Web Hosting in Pakistan

  SvarSlett
 10. It's actually a great and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful information for us.
  Thanks for sharing.obat aborsi
  obat aborsi jakarta

  SvarSlett
 11. Hei, jeg er her ute for å spre denne gode nyheten til hele verden på hvordan jeg fikk mannen min tilbake. Jeg ble gal da mannen min forlot meg for en annen kvinne i forrige måned. Men når jeg møter en venn som introduserer meg til profeten Okona, stor budbringer til oraklet som han tjener, fortalt jeg mitt problem til profeten Okona om hvordan mannen min forlot meg. Han sa bare til meg at jeg er kommet til rett sted, da jeg vil få mitt hjerte ønske uten noen bivirkning. Han fortalte meg hva jeg trenger å gjøre, Etter at det var gjort, I de neste 2 dagene ringte min mann Jeg på telefonen og sa unnskyld for å leve meg før. Jeg er så glad og overveldet at jeg må fortelle dette til hele verden hvordan profeten Okona hjelper meg med å gi mitt hjerte ønske. Hvis du trenger noen form for hjelp, kontakt profeten Okona på følgende e-postadresse: prophetokona@gmail.com eller WhatsApp på +2348069032895 Han kastet også så mange stave som,
  (1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
  (2) Du trenger ikke en skilsmisse i ekteskapet ditt.
  (3) Du vil bli markedsført på kontoret din.
  (4) Du vil kurere for dødelige sykdommer
  (5) Hvis du vil ha et barn.
  (6) Du vil være rik.
  (7) Du vil knytte din mann og kone til å være din for alltid.
  (8) Hvis du trenger økonomisk hjelp.
  (9) du vil ha en kone / ektemann

  SvarSlett